Jak nastavit heslo pro úsporný režim a šetřič obrazovky?

10.03.2011 07:10

 

Pokud nechcete aby si kdokoliv v době Vaší nepřítomnosti hrál s počítačem, pak existuje několik kroků, kterými si Váš systém můžete zabezpečit. V domácích podmínkách může být naopak vyžadování hesla obtěžující. Nastavení těchto voleb tedy necháme na Vašem rozhodnutí.
 
1/Pokud si potřebujete na chvíli odběhnout, pak lze počítač jednoduše zamknout a to kombinací kláves Windows (logo Windows vedle levé Alt klávesy) a klávesy L. Poku máte u svého profilu nastaveno heslo pro přihlašování do Windows, pak jej budete muset pro odemčení počítače zadat.
 
2/Počítač lze chránit také automaticky a to například při přechodu z úsporného režimu či z režimu spánku. Při probuzení z těchto dvou režimů, by jste měli být výzváni k vložení hesla k Vašemu účtu.
 
WINDOWS 7
 
Odpovídající nastavení naleznete v nabídce Start > Ovládací Panely > Možnosti Napájení. Zde naleznete v levé horní části volbu "Po probuzení požadovat heslo".  Po rozkliknutí volby je třeba v sekci "Ochrana heslem při probuzení" vybrat volbu Vyžadovat Heslo. Po uložení změn by měl být již Váš počítač chráněn i ve výše popsané situaci.
 
Pro nastavení hesla při přechodu ze spořiče obrazovky klikněte pravým tlačítkem na ploše > vyberte volbu Přizpůsobit > vpravo dole klikněte na Spořič Obrazovky. V dalším okně naleznete zatržítko "Při obnovení zobrazit přihlašovací obrazovku".
 
WINDOWS XP
 
Pravým tlačítkem na ploše > vyberte volbu Vlastnosti > přejděte na záložku Spořič Obrazovky.
 
V tomto okně se nachází zatržítko nastavení hesla pro přechod ze spořiče.
 
Dále pak klikněte na volbu Změnit Nastavení Napájení > následně na volbu Upřesnit > a v následujícím okně naleznete již volbu "Při přechodu z úsporného režimu se dotázat na heslo".
 
WINDOWS VISTA
 
Ve Windows Vista kliknete v okně Možností Napájení vlevo nahoře na odkaz "Nastavení hesla po probuzení". Následně pak máte na výběr zda Vyžadovat či Nevyžadovat Heslo.
 
Pro nastavení hesla u spořiče klikněte pravým tlačítkem myši na ploše a vyberte volbu Přizpůsobit. Následně klikněte na odkaz Spořič obrazovky. V tomto okně pak můžete zatrhnout či odtrhnout políčko "Při obnovení zobrazit přihlašovací obrazovku". Volbu uložte tlačítkem Použít.