Jak vložit "zavináč"?

15.04.2011 19:33

 

Jakkoliv se může zdát téma kolem "zavináče" nudné profesionálům a pokročilým uživatelům, pro začátečníky mohou být rady z našeho úzce zaměřeného článku užitečné. Jelikož máte počítač a jste na internetu (pokud tedy nevyužíváte nějaké jiné mobilní zařízení), pak jste se již pravděpodobně se zavináčem potkali. Jedná se o symbol "@" a používá se především při elektronické komunikaci pomocí emailu. Tento symbol v podstatě odděluje konkrétní určení emailové adresy v rámci zvolené domény, případně poskytovatele emailových služeb (např. jmeno.prijmeni@seznam.cz).
 
Stejně jako u jiných symbolů (podtržítko, závorky, tečka, čárka apod.) je i zavináč možné napsat hned několika různými způsoby. Především to závisí na jazykovém nastavení v rámci operačního systému a rozložení jednotlivých znaků na klávesnici. Dle Vašeho nastavení Vám tedy nemusí některé z navrhovaných možností fungovat a naopak, můžete mít také notebook přednastavený na zcela jiné jazykové rozložení. 
 
Jak na to ve Windows?
 
Před prováděním níže popsaných kroků, je třeba si jedním kliknutím levého tlačítka myši označit místo v textu, kam chcete zavináč napsat, ideálně tedy za první část emailové adresy.
 
- Při typickém nastavení české klávesnice Vám pro vložení symbolu zavináče postačí kombinace kláves - pravý [Alt] (případně Alt Gr, napravo vedle mezerníku), který stisknete a následně zmáčknete ještě klávesu [V]. Mělo by dojít k vložení symbolu. Jednoduchý postup, který je vhodný (nejen) pro notebooky, kde není obvykle na klávesnici dostupná pravá numerická část, jak je tomu u klasických klávesnic.
 
- Druhou variantou, která funguje jak s českým, tak i anglickým nastavením klasické klávesnice (s využitím numerické částí klávesnice napravo) je stisknutí a podržení levé klávesy [Alt] a poté stisknutí číselných kláves [6] a [4] (jedné po druhé, ne zároveň). U laptopu ovšem tuto pravou numerickou část klávesnice obvykle nenaleznete (kromě větších modelů). Metodou kódu lze napsat veškeré znaky, čísla i symboly a to díky zařazení symbolů do ASCII tabulky a přiřazení číselné kombinace.
 
- Pokud máte na klávesnici v horní části česká písmena (jako ě, š, č, ř atd.) a využíváte nastavení anglické klávesnice, pak pro Vás bude fungovat kombinace levé klávesy [Shift], kterou přidržíte a stisknete klávesu [2 ě], na které by jste měli vidět znázorněný právě také zavináč.
 
Jak na přepínání klávesnice?
 
Jednotlivé režimy jazykového nastavení/rozložení klávesnice lze jednoduše přepnout a to také pomocí klávesové zkratky - levý [Shift] a levý [Alt]. Zmáčkněte klávesu [Shift], držte ji a k tomu stiskněte klávesu [Alt]. V pravé části lišty, vedle hodin, by při této kombinaci mělo docházet ke změně jazykové zkratky (například tedy CS, EN atd.). Změnu provedete také jednotduše kliknutím na ikonu zkratky v liště (CS, EN...).
 
Jaké jsou další možnosti?
 
V případě, že Vám žádná z výše zmíněných možností nefunguje, můžete ještě využít možnosti zkopírování symbolu zavináče z jiného textu, ať už na internetu, či z nějakého textového dokumentu. Kopírování (neboli Copy and Paste - Zkopírovat a Vložit) lze také rychle zvládnout pomocí klávesových zkratek.
 
Zkopírovat a Vložit
 
Pro zkopírování je nutné si označit část textu, případně symbol v textu, který chceme kopírovat. Označením se rozumí kliknutí levým tlačítkem myši před daný symbol (nebo na začátek kopírovaného textu) a se stiknutým tlačítkem, tažení kurzoru myši za daný symbol (na konec kopírovaného textu). Tímto by mělo dojít k označení, tedy k podbarvení daného výběru. Následně už jen postačí stisknutí kombinace kláves levý [Ctrl] - přidržet a klávesy [C]. Text se zkopíruje do paměti. Pokud si následně kliknete do místa určení (tedy do textového pole, kam chcete text vložit), pak pro vložení stisknete klávesu [Ctrl] - přidržet a klávesu [V].
 
Mapa Znaků
 
Pokud stále bojujete a dočetli jste až sem, pak Vám v operačních systémech Windows stále ještě zbývá jedna možnost - Mapa Znaků. Jedná se o nástroj dostupný v menu Start > Všechny Programy > Příslušenství > Systémové Nástroje > Mapa Znaků (návod pro Windows 7). Ve zobrazené tabulce si naleznete Vámi požadovaný symbol a pomocí volby Kopírovat si jej můžete zkopírovat do paměti, pro pozdější vložení na místo určení (ať už pomocí výše popsané klávesové zkratky, či přes příkaz Vložit dostupným pod pravým tlačítkem myši).
 
Krátce k tématu na operačních systémech Linux/MacOS
 
Na operačním systému Linux obvykle napíšete zavináč stisknutím kláves pravého [Alt] a následně klávesy [2 ě]. Postup je shodný také pro MacOS, kde ovšem použijete klávesu [Alt Option], případně také [Alt].