Jak vypnout stránkování Windows, neboli Pagefile?

30.09.2010 07:40

 

Nejprve krátké vysvětlení, co to vlastně je stránkování na disk / pagefile.
 
Ve víceúlohovém systému, který využívá multitasking, je obecně nutné umístit do paměti více procesů najednou. Pokud jsou k dispozici nástroje na virtualizaci paměti, lze vytvořit každému z procesů jeho vlastní adresní prostor. Virtuální adresní prostor je rozdělen na stránky (typicky 4 KiB velké), které odpovídají různým stejně velkým stránkám ve fyzické paměti (RAM).
 
Stránkování na disk umožňuje rozšířit operační paměť o místo ve vnější paměti (obvykle na pevném disku), kam jsou odkládány právě nepoužívané stránky paměti (tzv. stránkování paměti). Tím je možné uvolnit operační paměť RAM a umožnit tak její laciné zdánlivé zvětšení. Stránkování na disk je někdy nesprávně označováno jako swapování, avšak tento pojem je vyhrazen pro obdobnou činnost u segmentace paměti. Při použití stránkování paměti na disk je tabulka stránek rozšířena o příznak, který umožňuje rozlišit, zda je stránka v RAM nebo je odložena na pevném disku.
 
V dnešní době velkých a rychlých disků a paměťových modulů RAM, již není tak nutné zasahování do nastavení vuyžívání této služby. V případě, že máte ovšem RAM paměť například 4GB, pak pro Vás bude patrně zbytečné, aby Váš počítač neustále přistupoval na disk k souboru pagefile.sys. To že stránkování na disk vypnete, bude mít patrně vliv především v případě, že máte starší pevný disk, či máte na druhou stranu málo paměti RAM.
 
Jak na to:
 
1. Spusťte Ovládací panely - Start > Nastavení > Ovládací Panely (Start > Settings > Control Panel).
2. Dvakrát klikněte na ikonu Systém a přepněte se na záložku Pokročilé (Advanced).
3. V sekci Výkon pak klikněte na tlačítko Nastavení.
4. Opět se přepněte na záložku Pokročilé a v sekci Virtuální Paměť klikněte na tlačítko Změnit.
5. Zde je pak možné pro stránkováni nastavit nový rozsah, převést stránkováni na jiný (například rychlejší) disk, či jej zcela vypnout.
 
Po provedených změnách bude vyžádán restart počítače.
 

Reklama: