Jak zrychlit počítač? (1. díl) - Defragmentace

15.03.2011 17:17
 
V našem miniseriálu "Jak zrychlit počítač?" se budeme věnovat několika různým tématům. Prvním bude v titulku avizovaná "Defragmentace".
 
Označení "defragmentace" je používáno v různých sférách, kupříkladu v archeologii, v umění či v kriminalistice. Jedná se v podstatě o proces zpětného skládání celku z dílčích částí tedy z fragmentů.
 
Jedno z nejčastějších využití slova "defragmentace" spadá ovšem právě do oblasti výpočetní techniky, kdy se pomocí defragmentace snažíme zamezit externí fragmentaci počítačových dat. Pod defragmentací si tedy můžeme představit spojování dat rozmístěných různě na disku do jednoho celku. K fragmentaci dat dochází přirozeným procesem ukládání a mazání dat, kdy na disku vznikne po smazání některých souborů volné místo, které je následně zaplněno daty, či částmi nových dat. Čtení takto různě rozmístěných dat, je pomalejší, z důvodu nutného přechodu čtecích hlav na různá místa na disku. Toto se netýká všech druhů disku, jelikož ne všechny mají čtecí hlavy, které se po disku pohybují (například SSD disky).
 
Některé moderní souborové systémy jako například ext3 (využívaném na operačních systémech rodiny Linux) se fragmentaci snaží zabránit už při samotném zápisu dat.
 
Jak na defragmentaci?
 
Jednotlivé části datových souborů lze pomocí specializovaných aplikací spojit dohromady a ve výsledku tak zrychlit práci s daty uloženými na pevném disku.
 
Jak tedy provést defragmentaci na různých souborových systémech, pod různými operačními systémy?
 
FAT – systémy MS-DOS 6.x a Windows řady 9x v sobě obsahovaly nástroj Defrag. Novější verze Windows pro defragmentaci souborového systému FAT používají stejnou aplikaci jako pro souborový systém NTFS.
 
NTFS – Windows 2000 a novější operační systémy již využívají upravenou verzi programu pod názvem Diskeeper. Ve Windows NT 4.0 a starších nebyla pro defragmentaci žádná aplikace standardně dostupná.
 
ext2 – Pro defragmentaci je možné využít unixový nástroj s názvem e2defrag. Nástroj může být použit pro defragmentaci pouze u odpojeného oddílu.
 
ext3 - U souborového systému ext3 není pro defragmentaci k dispozici žádný standardní nástroj, je nutné využít aplikaci třetí strany (například Shake).
 
HFS+ - na souborovém systému operačního systému Mac OS X taktéž není k dispozici standardní nástroj pro defragmentaci. Existují ovšem aplikace třetích stran.
 
Jak je zřejmé z přehledu, nejrozšířenější operační systémy Windows již nástroje pro defragmentaci obsahují. Tyto nástroje jsou ovšem omezeny jak možnostmi nastavení, tak i efektivitou. Proto Vám doporučíme zároveň několik aplikací třetích stran, které si s defragmentací kvalitně poradí (ke stažení aplikací se dostanete rozkliknutím jejich názvu).
 
UltraDefrag – jednoduchá open source aplikace (zdarma) poskytující rychlou defragmentaci. Umožňuje plánování či ovládání přes příkazovou řádku. Defragmentuje také registry Windows či virtuální paměť.
 
AusLogics Disk Defrag - jednoduchá aplikace pro nenáročné uživatele, která má také jistá omezení. Program nedokáže defragmentovat disk, pokud máte 15% a méně volného místa na disku (stejně jako vestavěný nástroj Windows). Přesto, že je aplikace dostupná zdarma, je na zvážení, zda Vám nepostačí vestavěná aplikace systému Windows. Přesto bychom rádi zmínili jednu funkci a to zobrazení shrnutí po dokončení defragmentace a to včetně grafu nárůstu výkonu.
 
Diskeeper Disk Defragmenter - aplikace spadající do sféry placeného softwaru. V podstatě se jedná o bezúdržbovou aplikaci, která automaticky na pozadí defragmentuje disk, a to v době, kdy s počítačem nepracujete. Pokud ovšem defragmentace probíhá, pak ji jednoduše nazastavíte.
 
O&O Defrag - aplikace, která by se dala díky ceně zařadit mezi dvě předchozí. Funkčně umožňuje defragmentaci manuální, ale i automatickou. U obou možností máte k dispozici ikonu s volbou pozastavení defragmentace. Defragmentovat můžete i téměř zcela zaplněné disky.
 
MyDefrag – open source aplikace (tedy zdarma), ve které máte k dispozici plánovač defragmentace a další pokročilé funkce (jako skripty apod.). Aplikace dobře funguje také s externími USB disky.
 
WinContig – tato aplikace využívající defragmentaci systému Windows je dostupná zdarma a umožní Vám defragmentovat jen určité soubory či složky. Program lze ovládat přes příkazovou řádku.
 
SpeeDefrag – tento freeware (tedy aplikace dostupná zdarma) po nastavení restartuje počítač a defragmentaci provede při startu systému. Dojde tak k efektivnější defragmentaci dat, která jsou při spuštěném systému uzamčena, používána.
 
V příštím přehledu se budeme věnovat defragmentaci a uvolnění operační paměti.