Stálé hrozby na internetu (1. díl) - Hoax - Podvodné emaily

26.07.2010 17:52

 

Hoax je anglické slovo označující podvod, žert či úmyslné klamání něčím zdánlivě pravdivým. V našem článku se tedy budeme hoaxu věnovat v souvislosti s nevyžádanou poštou (emailovou či za použití instant messengerů jako Icq apod), která uživatele často varuje před šířením virů případně varuje před jiným nebezpečím a prosí v této souvislosti o pomoc. Právě hoax narozdíl od klasického spamu, kterému se budeme věnovat v příštím článku, obsahuje většinou i výzvu, žádající příjemce zprávy o její další rozeslání mezi přátele, případně na co největší množství adres. Díky tomuto se také často označuje jako řetězový email. Výzva k hromadnému přeposlání zprávy je téměř zaručeným znakem hoaxu.
 
V původním významu slova hoax se jedná o falešný poplach. Může se ale samozřejmě jednat i o skutečné varování. Měli by jste před dalším rozesíláním zprávy ovšem zvážit, zda jste zprávu obdželi od důvěryhodného zdroje, který problematice případně rozumí a nerozesílal by zprávy klamavého typu. Zprávy hoaxu totiž často manipulují s informacemí a snaží se příjemce přimět jak k dalšímu šíření zprávy, tak i k souvisejícím akcím, jako například smazání jistých souborů v počítači apod.
 
Samotné řetězové emaily se šířily již dříve a to klasickou poštou. S nástupem moderních technologií se i tato oblast zasílání zpráv přesunula jak do emailu, tak do sítí internetových kecálků (Icq, Skype, MSN apod). Často se jedná o zneužití pověrčivosti či touhy příjemce být zajímavý a vtipný. Může se jednat o klasické vyhrožování (budete mít smůlu, opustí vás přátelé apod) při nepřeposlání zprávy. Častým jevem je také psychické odměňování a působení na city v případě přeposlaní zprávy (do hodiny Vám napíše Vaše láska apod). Některé ze zpráv opravdu rozeslali lidé v těžké situaci, ale hoaxy často vydrží v oběhu mnohem déle, než autor plánoval.
 
Přeposílání takovýchto emailů se většinou děje v dobré víře a díky neznalosti běžných uživatelů, kteří si neuvědomují možné důsledky. Kromě obtěžování příjemců nesmyslnými zprávami, dochází i k navýšení zátěže na servery a sítě. Nehledě na případné destruktivní instrukce, které Vašemu počítači mohou naopak uškodit.
 
Je zde ovšem ještě několik dalších souvisejících nepříjemností. Jednou z nich je ohrožení důvěryhodnosti rozesílatelů těchto nepravdivých zpráv. Obzvláště pokud dochází k přeposílání z firemní emailové adresy. Pak toto počínání může ve výsledku poškodit i danou firmu. Jelikož k rozesílání/přeposílání dochází ve většině případů hromadně na více adres, pak dochází navíc ke sdílení důvěrných informací a to ve formě obrovských seznamů emailových adres. Tím se zvyšují možnosti pro šíření spamu či virů. Pokud jsou navíc do emailu před odesláním doplňovány jakékoliv další údaje jako adresa, telefon či rodné číslo, pak by jste se měli mít na pozoru
 
Jak se můžeme bránit?
 
Pokud obdržíte takovýto přeposlaný (zřejmě podvodný) email od Vašeho známého, pak doporučujeme daného odesílatele kontaktovat a pokusit se danou problematiku nastínit a vysvětlit. Pokud Vám tento článek připadne dostatečně srozumitelný, pak na něj můžete jednoduše dané osobě přeposlat odkaz.
 
Pro více informací o daném tématu Vám doporučujeme navštívit stránky www.hoax.cz. Najdete zde mimo jiné aktualizovanou databázi nejrozšířenějších podvodných emailů. Můžete se takto jednoduše ujistit, že právě Vy nebudete dále rozesílat řetězovou zprávu.